X/19 Sesja Rady Miejskiej w Iławie – 26 czerwca 2019 r.