V/19 Sesji Rady Miejskiej w Iławie – 28 stycznia 2019 r.