V/19 Sesja Rady Miejskiej w Iławie – 28 stycznia 2019 r.