I/18 Sesja Rady Miejskiej w Iławie – 19 listopada 2018 r.